Vítame Vás na stránkach našej spoločnosti a ďakujeme za prejavený záujem o naše služby.

Účtovná a daňová kancelária (ÚDK) so sídlom v Nitre vznikla v r. 1993 so zameraním na poskytovanie komplexných ekonomických služieb v oblasti vedenia podvojného účtovníctva. Postupne rozšírila predmet svojej činnosti o daňové poradenstvo vykonávané daňovým poradcom Ing. Miroslavom Galambošom podľa licencie SKDP č. 315/1994, finančné poradenstvo a audítorské služby vykonávané audítorom Ing. Miroslavom Galambošom na základe licencie SKAU č. 502 zo dňa 6.12.1994.

 

Ing. Miroslav Galamboš vykonáva audítorskú prax od obdržania licencie, t.j. od decembra 1994.

 

Vzhľadom na výrazný nárast objemu poskytovaných služieb tak v oblasti poradenstva ako aj audítorských služieb, došlo k 1.1.2005 ku koncentrácii služieb v rámci zmeny právnej formy na spoločnosť s ručením obmedzeným MG ATAC s.r.o.. Táto spĺňa náležitosti pre poskytovanie audítorských služieb audítorskou spoločnosťou podľa platného zákona o audítoroch a Slovenskej komore audítorov na základe licencie SKAU č. 284, pričom majoritným vlastníkom a zodpovedným audítorom v súlade s uvedeným zákonom je Ing. Miroslav Galamboš (štatutárny zástupca).
 

Spoločnosť MG ATAC s.r.o. poskytuje služby v rámci dvoch sekcií:

 

  • sekcia ekonomických poradenských služieb – audit, daňové poradenstvo, ostatné ekonomické služby

 

  • sekcia finančného poradenstva – ekonomické a právne služby pre vstup investorov.

 

Od 1.1.2005 spoločnosť MG ATAC, s.r.o. vykonáva Assurance engagements (audits, reviews) v súlade s medzinárodnými audítorskými štandardmi (ISA), ktorých použitie predpisuje tuzemský zákon.

Súvisiace služby spadajúce pod IAASB sú vykonávané v súlade s medzinárodnými štandardmi pre súvisiace služby (ISRS).

 

Spoločnosť MG ATAC, s.r.o. využíva informačný systém zameraný na ekonomickú legislatívu vrátane judikátov, metodických pokynov a usmernení ako aj súvisiacich právnych predpisov vybudovaný a prevádzkovaný Slovenskou komorou daňových poradcov. Na tento informačný systém sú napojené ďalšie profesné štruktúry prostredníctvom komory audítorov, komory komerčných právnikov a komory exekútorov.

 free website templates.