AUDIT

MG ATAC s.r.o.

Krškanská 21, 949 05  Nitra           

IČO: 35 912 944                                           

IČ DPH: SK2021941207

Bankové spojenie: VÚB, 1933453954/0200

Telefón/Fax: 037/ 64 23 980

E-mail: mgatac@mail.t-com.sk

Spoločnosť je zapísaná v OR OS Nitra, oddiel Sro, vložka č. 15517/N.

Kontaktná osoba: Ing. Miroslav Galamboš                       

 

ÚČTOVNÍCTVO

MG ATAC service, s.r.o.

Krškanská 21, 949 05  Nitra           

IČO: 17 328 551                                           

IČ DPH: SK2020301173

Bankové spojenie: VÚB, 21442596551/0200

Telefón/Fax: 037/ 64 23 980

E-mail: mgatac@mail.t-com.sk

Spoločnosť je zapísaná v OR OS Nitra, oddiel Sro, vložka č. 17614/N.

Kontaktná osoba: Ing. Miroslav Sáraz                        

 

DAŇOVÉ PORADENSTVO

Ing. Miroslav Galamboš

Kodályova 9, 949 01 Nitra         

IČO: 14 108 232

IČ DPH: SK1029332667

Bankové spojenie: VÚB, 202249162/0200

Telefón/Fax: 037/ 64 23 980

E-mail: mgatac@mail.t-com.sk

Zapísaný v ObÚ v Nitre, č.živ.reg.: 403-6933

Kontaktná osoba: Ing. Miroslav Galamboš                       

 

 

 free website templates.